Civil Society Monitoring Report on the Implementation of the National Roma Integration Strategy and Decade Action Plan in 2012 in: the Czech Republic

by Jakob Hurrle; Lýdia Polácková; Lenka Felcmanová; Lucie Otáhalová; Lucie Trlifajová; Martina Stepánková; Michaela Pixová; Stepán Ripka

May 31, 2013