mHealth in China and the United States: How Mobile Technology is Transforming Healthcare in the World's Two Largest Economies

by Darrell West; Du Jiadong; Han Han; Huang Ying; Joshua Bleiberg; Li Cheng; Li Haihua; Li Na; Sun Ke; Wei Liurong; Yu Xiaohui; Zhang Xueli

Mar 10, 2014